Perhutanan (4.868)

Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

abaxial
Perhutanan

abaksial


abiocoen
Perhutanan

abiosun


abiogenesis
Perhutanan

abiogenesis


abioseston
Perhutanan

abioseston


abiotic
Perhutanan

abiotik


abiotic control
Perhutanan

kendali abiotik


abiotic control
Perhutanan

kontrol abiotik


abiotic factor
Perhutanan

faktor abiotik


ablation
Perhutanan

ablasi


abney level
Perhutanan

abney level


abortive moulting
Perhutanan

gagal lungsung


abrasion
Perhutanan

abrasi


abscisin
Perhutanan

absisin


absolute cull
Perhutanan

apkir mutlak


absolute form quotient
Perhutanan

kuosien bentuk mutlak